PARCATESPIT.COM KVKK - VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU


İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Mekatronik / Otosoft Yazılım tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde veritabanlarına erişim sağlanmasına, uzakmasaüstü bağlantısı yapılmasına, uzaktan erişime, verilerin yedeklenmesi, verilerilerin veritabanından dış ortama aktarılması veya iç ortama aktarılmasına, toplanmasına, kaydedilmesine, demo olarak olarak kullanılmasına, istatistiki analizlerde kullanılmasına, kullanıcı firma veya kişilerin kamuya açık verilerin paylaşılmasına, verilerin elektronik ortamda saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, ve kurumsal verilerimin, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü verimin, Mekatronik / Otosoft tarafından işlenmesine ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına firma ve kişisel verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Yönetmelik”te tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kurumsal ve kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.


  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, araç ruhsatı, sigorta ve kasko belgeleri, araç muayene belgeleri, araç marka, model, model yılı, Km ve Plaka gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, v.b. bilgiler,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, web ve IP adresi gibi bilgiler,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler, • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Mekatronik / Otosoft firma destek ekibi veya yazılımcı veya yönetimine yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Mekatronik / Otosoft tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında web sitesinde bulunan Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum.