PARCATESPIT.COM ÜYELİK ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ


 • 1. Satıcı Firma: MEKATRONİK YAZILIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Bundan sonra kısaca MEKATRONİK olarak adlandırılacaktır.
 • 2. Satıcı Firmanın Web Sitesi : www.parcatespit.com Satışa Konu Olan Ürün olup, www.parcatespit.com internet sitesi üzerinden yedek parça arama, bulma, referans tespiti ve elektronik katalog kullanma hizmetlerini sağlar.
 • 3. MÜŞTERİ : Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde www.parcatespit.com internet adresinden ürün ve servis hizmeti satın alan ve/veya üyelik işlemlerini gerçekleştirmiş gerçek veya tüzel kişi. Bundan sonra kısaca MÜŞTERİ olarak adlandırılacaktır.
 • 4. Sözleşmenin Konusu : Bu sözleşme MEKATRONİK ile MÜŞTERİ arasında, üyelik işlemleri ve internet üzerinden yapılan parça tespit ve katalog kullanımı hizmetlerini kapsar ve her iki taraf bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.
 • 5. Üyelik : MÜŞTERİ tarafından www.parcatespit.com sitesi üzerinden üye olmak üzere gereken bilgiler doğru şekilde girilecektir. Girilen bilgiler MEKATRONİK tarafından incelendikten ve onay verildikten sonra üyelik kabulü gerçekleşecek ve MÜŞTERİ işlem yapmaya başlayabilecektir.
 • 6. Üyelik Kullanımı : MÜŞTERİ tüm parça tespit işlemlerini www.parcatespit.com sitesi üzerinden oluşturulan üyelik hesabını kullanarak alacaktır. Herhangi bir sebeple ile telefonları ya da başka bir iletişim aracı ile bağlantıya geçilse bile işlemler web sitesi üzerinden yapılması esastır. Sitedeki bilgiler "mevcut haliyle" sunulmuştur. MEKATRONİK, ürün ve servis hizmetinin şartlara, kaliteye, amaca uygunluğuna dikkat eder. MEKATRONİK dünya üzerindeki bütün yedek parçaların sistemde bulunduğunu iddia ve garanti etmez. MEKATRONİK, internet sitesi üzerinden aleni olarak yayınladıkları dışında başkaca herhangi bir garanti vermemektedir.
 • 7. Müşterinin ulaşmaya çalıştığı araç/yedek parçaların bulunamaması durumunda www.parcatespit.com sorumlu değildir.
 • 8. Ürünlerin Temin Edilmesi : Sözleşme konusu hizmetlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak MEKATRONİK’ e ulaştırılmış olması ve bedelinin MÜŞTERİ’ nin tercih ettiği ödeme şekli ile MEKATRONİK’ in hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli MEKATRONİK’ in hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise MEKATRONİK ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. MEKATRONİK, internet sitesi üzerinden kendisine verilen tüm siparişleri en geç 48 saat içerisinde aktive etmekle yükümlüdür. Sistemde görünen fakat herhangi bir sebeple temin edilemeyen hizmet paketlerinin bedelleri herhangi bir kesinti kesinti yapılmaksızın sipariş sürecini takip eden 48 saat içerisinde MÜŞTERİ'ye iade edilecektir.
 • 9. Garanti, Arıza ve İade İşlemleri: MEKATRONİK, satışını yaptığı tüm hizmet ürünlerinin garanti (ile bilgi) belgelerini MÜŞTERİ’ye ulaştırmakla yükümlüdür. MEKATRONİK, ürünün garanti belgesinde veya ürün üzerinde belirtilen garanti süreleri dışındaki taleplerle bağlı değildir. Tüm iade işlemleri, sigorta, vergi, banka komisyonu v.b. gibi masraflar MÜŞTERİ'ye aittir. Cayma Hakkı: MEKATRONİK ve MÜŞTERİ, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği tacir olmakla birlikte, site üzerinden yapılan tüm üyelik satış işlemleri her iki tarafın da tacir olmasından dolayı ticari iş sayılmaktadır. Bu nedenle, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve özellikle Cayma Hakkı taraflarca kullanılamayacaktır. Garanti, arıza ve İade İşlemlerinde belirtilen durumlar haricinde, MÜŞTERİ aldığı ürünü iade edemez. Bu durum MÜŞTERİ tarafından kesin olarak kabul edilmiştir. Üyeliğin askıya alınması veya sonlandırılması: MEKATRONİK, her zaman, herhangi bir neden göstermeksizin MÜŞTERİ’nin üyeliğini askıya alabilir veya üyeliğini sonlandırabilir. Müşteri bu hususu kabul etmiştir. Diğer Sözleşme Maddeleri: 1- 18 yaşının altındaki kişilere www.parcatespit.com üzerinden hizmet verilmemektedir. MÜŞTERİ bu durumu kabullenmiştir ve herhangi bir sebeple MEKATRONİK' i yanıltacak bilgiler vermeyeceğini taahhüt etmiştir. MEKATRONİK internet sitesi üzerinde yer alan tüm ürün bilgileri ve fiyatları sürekli kontrol eder, ancak her türlü duruma karşın dizgi veya hesaplama hatalarından kaynaklanan durumlarda MEKATRONİK sorumlu değildir. Böyle bir durumda MEKATRONİK iç bilgileri esas alınacaktır. Sözleşmenin onaylandığı tarihte var olmayan, ancak daha sonra meydana gelen ve sözleşmenin taraflarından bir yada ikisinin sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyen durumlar (Doğal Afet, Savaş, Terör, Grev v.b gibi) mücbir sebep olacaktır. Bu durumda mücbir sebepten etkilenen taraf, diğer tarafa durumu yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların sözleşme hükümlerini yerine getirme hükümlülükleri bulunmamaktadır. Mücbir sebebin 10 gün içerisinde ortadan kalkmaması halinde tarafların her birinin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme süresince ve sözleşmenin hitamından itibaren sır niteliğindeki bilgiler kamuya mâl olana kadar olan sürede, sözleşmeden nedeniyle vakıf olacağı MEKATRONİK’ in işlerine dair gizli veya şahsa özel bilgi, parça ve fiyat bilgisi, meslek sırrı, ticari sır ve kamuya açıklanmamış sair her türlü bilgileri sır olarak saklamayı, bunları üçüncü şahıslara vermemeyi, bunların üçüncü şahısların eline geçmesine olanak tanıyacak davranış ve tutumlardan kaçınmayı, yine bunları gerek kendine ait gerek başkasına ait işlerde kullanmamayı, üyelik hesabı ve şifresini 3. Kişilere kullanım amacıyla dahi vermeyeceğini veya devretmeyeceğini, MEKATRONİK hakkında yanıltıcı ve yanlış bilgi vermemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde MÜŞTERİ 50.000 TL ücret [yalnız ellibin türklirası) ücret cezai şartı ilk yazılı talep üzerine nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında, MÜŞTERİ MEKATRONİK’ in bu hususlardan doğacak tüm zararını da ilk talepte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hüküm sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi yürürlükte kalacaktır. MEKATRONİK, herhangi bir zamanda gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.parcatespit.com üzerinden mal ve hizmet siparişi alan kişilere veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olamayacaktır. www.parcatespit.com internet sitesinden ürün alan tüm MÜŞTERİ’ ler, sözleşmede yer alan maddelerin tamamını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
 • 10. Sözleşmenin Başlaması: Bu sözleşme, MÜŞTERİ’nin www.parcatespit.com internet sitesi üzerinden üyelik işlemlerini tamamlamasıyla başlar. Sözleşmenin Uygulanması: Sözleşme hükümleri her iki tarafı da bağlayan hükümler içermekte olup, bir tarafın sözleşme hükümlerine uymaması, diğer tarafın sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Sorumluluğunu yerine getiren taraf diğer taraftan tazmin haklarını saklı tutar. Bu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Tüm siparişlerin faturası MÜŞTERİ’nin adresine veya e-fatura ile e-mail adresine teslim edilir.
 • 11. İade koşulları www.parcatespit.com sitesine üyelikten cayma ve iade işlemleri Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde yapılır. MÜŞTERİ üye 14 gün içerisinde aldığı hizmet paketini iade edebilir. Bir ürünün iade edilebilmesi genel olarak aşağıdaki şartlara bağlıdır: Faturanın iade faturası ile yapılmasını takiben müşteri ödemesini banka havalesi ile nakit yapmış ise hesabına nakit havale, kredi kartı ile yapmış ise kradi katına iade şeklinde yapılır. Bankalardaki gecikmelerden MEKATRONİK sorumlu tutulamaz.
 • 12. Tarafların uyuşmazlığı halinde İstanbul mahkemeleri ve T.C. Ticaret Hukuku uygulanır.
 • 13. Ödeme İşlemleri: Ürünlerin fiyatları, Türk Lirası cinsinden ve bazı paketler Euro Döviz cinsi üzerinden sitede yer almaktadır. Üyelik sırasında o günün TC Merkez Bankası Döviz satış kuru ile TL fiyatı gösterilmekte olup MÜŞTERİ internet üzerinden siparişini tamamladığı zaman kendisine ödeme seçenekleri sunulacaktır. MÜŞTERİ bu seçeneklerden kendisine en uygun olanını seçecek ve işlemlerine bu şekilde devam edecektir. MÜŞTERİ, internet sitesinden kredi kartı, havale veya EFT ile alışveriş yapabilir. Kredi kartı, Banka Havalesi veya EFT yolu ile ödeme gönderen MÜŞTERİ ler mutlaka "Havale Bildirim Formu" ve ilgili formunu doldurmak ve MEKATRONİK' e iletmek zorundadırlar. Kredi kartı ile verilen siparişler verildikleri an işleme alınamayacak olup, kredi kartından işbu sözleşme uyarınca MÜŞTERİ tarafından ödenmesi gerekli meblağın blokesinin yapıldığı ya da bu tutardaki havale – EFT bedelinin MEKATRONİK hesabına ulaştığının MEKATRONİK yetkilileri tarafından tespit edildiği an söz konusu siparişlerin işleme alınması mümkün bulunmaktadır. Banka Havalesi ve EFT yolu ile yapılan ödemelerin sipariş ile aynı gün içerisinde yapılması gerekmekte olup, ödemelerin MEKATRONİK’ in hesabına geçmesi ile sipariş hazırlanmaya başlanacaktır. Bankaların ödemeler esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden MEKATRONİK sorumlu değildir. Bu çerçevede MÜŞTERİ vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri gibi bilgileri Bankası ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin Bankası ile arasındaki sözleşme esaslarına göre belirleneceğini kabul eder. Kredi kartına iade talebi bulunması halinde, MÜŞTERİ’ ye nakit iadesi yapılması mümkün değildir. MEKATRONİK’ in yükümlülüğü, kart ile alışveriş yapılan tutarı bankaya ödemekten ibarettir. Kredi kartı iadeleri, Bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde ve MEKATRONİK’ in Bankalar ile yapmış olduğu sözleşmeler dâhilinde yapılmaktadır. Bu çerçevede taksitli alışveriş iadelerinde MÜŞTERİ şimdiden, ürünü kaç taksit ile aldı ise Bankanın kendisine ödemeyi de taksitle yapabileceğini bildiğini ve buna muvafakati olduğunu kabul etmektedir. MEKATRONİK’ in bankaya tek seferde iade talimatı vermesi durumunda dahi, kredi kartlarına iadeyi her ay karta bir taksit iadesi şeklinde Banka tarafından aktarılabilmektedir. MEKATRONİK ilerleyen zaman içerisinde ödeme seçeneklerini değiştirmeye, arttırmaya, azaltmaya ya da kaldırmaya yetkilidir. MEKATRONİK, MÜŞTERİ’ nin ödeme amacı ile verdiği bilgileri korumakla yükümlüdür. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde Kayıt anında belirtilen ücretinin tamamı (vergiler dahil) kredi kartından tahsil edilecektir. Yukarıda belirtilen ödeme şekillerinden herhangi biri ile ödeme yapıldıktan sonra ürün ve hizmet siparişi kesinleşmiş olarak kabul edilecek olup, daha sonra sipariş kaydında yapılacak iptal ve değişiklikler aşağıdaki kurallar doğrultusunda işlem görecektir. Yapılan siparişler bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz. MÜŞTERİ sipariş ettiği mal ve hizmeti belirtilen ve internet sitesi üzerinden aldığı randevu süresi içerisinde almadığı taktirde ücret iadesi yapılmaz. MEKATRONİK, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İhtilaf halinde, ödeme yapılan banka ve MEKATRONİK kayıtları esas alınır. MEKATRONİK belirli periyodlarda kampanya ve bilgilendirme amaçlı MÜŞTERİ’ nin belirtmiş olduğu e-mail adresine gerekli bilgileri içeren detayların işbu sözleşme ile kabul edeceğini beyan etmiştir. MÜŞTERİ bu e-mailleri istememesi halinde gerekli “e-mail istemiyorum” talebini MEKATRONİK’ e iletebilir.